Kurallar

Forum kurallarımız

Yeni üye olunması ya da kurallardan haberdar olunmaması, kuralları ihlal etmek için geçerli bir neden değildir. Kural listesi dönem dönem güncellenir ve üyeler periyodik olarak kural listesini gözden geçirmelidirler.
Ayrıca forumumuzda "Uyar ve kaldır" sistemi benimsenmiştir. Hukuka veya telife aykırı olan içerikleri bizimle iletişime geçerek görüşebilirsiniz.

 • Üyelerin Sorumlulukları

  • (1) Her üye; açtığı konulardan ve içeriklerden, yazdığı iletilerden ve özel mesajlarından, tüm paylaşımlarından ve tüm ticari işlerinden hukuken bizzat sorumludur. OyunPortali.NET sorumlu değildir.

  • (2) Her üye; üyelik şifresinin ve hesabının güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Üye, üyelik bilgilerini 3. kişilerle paylaştığı takdirde ya da bu bilgiler iradesi dışında 3. kişiler tarafından elde edildiğinde üyenin sorumluluğu bu maddenin 1. fıkrasına göre devam eder.

  • (3) Üyenin, forumdan süreli veya süresiz uzaklaştırılmış başka bir üye ile üyelik kayıt bilgilerini paylaştığının tespiti halinde de paylaşan üyenin sorumluluğu bu maddenin 1. fıkrasına göre devam eder.

  • (4) Yukarıdaki fıkralara aykırı hareket eden üye 1 aydan az olmamak üzere forumdan uzaklaştırılır.

 • Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatına aykırı haller

  • (1) Bu platformda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı kanun ve ilgili sair kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı hiçbir ileti yazılamaz, konu açılamaz, ticari işler ve paylaşımlar yapılamaz.

  • (2) Kamuoyu nezdinde kutsal sayılan dini/ ahlaki değerler hakkında gayriahlaki ve hakaret niteliğinde yorum yapma veya tartışma çıkarma ve misyoner faaliyetler gerçekleştirme girişimlerinde moderatör insiyatifinde cezai işlem uygulanabilir.

 • Hukuka aykırılık ve hukuki uyuşmazlıklarda OyunPortali.NET'in sorumluluğu

  • (1) 5.maddeye göre ortaya çıkabilecek bir hukuka aykırılık veya hukuki uyuşmazlığın varlığı durumunda, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( KVKK ) ve 5651 Sayılı Kanun kapsamında; adli/kolluk makamları tarafından talep edilmesi halinde bu makamlara sunulmak üzere kayıtlı tüm kişisel veriler (Log kayıtları, Üye profilinde kayıtlı ise T.C Kimlik bilgisi, İsim, Soyisim, Cep telefon numarası ve IP adresleri) 5 (beş) yıl süreyle saklanır.

 • Anlamsız iletiler ve paylaşımlar ile ileti sayısının artırılması amacı

  • (1) Forumda ticari ya da bilgi verme niteliğini haiz olmayan, anlamsız içerik ihtiva eden konu açılması veya açılmış bir konuya; konunun amacına aykırı ileti yazılması halinde;

  • (2) Forumdaki ileti sayısını artırma amacı ile hareket edilmesi halinde;

  • Üyenin konuları ve iletileri silinerek üye; Moderatör tarafından uyarılır. Uyarılan üyenin bu madde hükümlerine aykırı hareketinin devamı tespit edilirse üye; 1 ila 4 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

 • Hukuka ve adaba aykırı haller

  • (1) Her üye toplumda teamül haline gelen kurallara, ahlâka ve adaba uygun düşen ileti ve içerikler oluşturmakla yükümlüdür.
  • (2) Bu maddeye aykırı hareket eden üye 15 ila 20 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

 • İçeriği suç teşkil eden ve ilgili kanun hükümlerine aykırı paylaşımlar

  • (1) Üyenin açtığı konularda, içeriklerde, iletilerde aşağıdaki unsurları ihtiva eden hususların varlığı ve bu içerikleri barındıran her türlü platformun tanıtımı halinde üye 1 aydan az olmamak üzere forumdan uzaklaştırılır:

  • a) Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına aykırı; suç teşkil eden her türlü içerik.
   b) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na ve ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine göre yasal hak sahibi veya dağıtıcısının izni olmadan müzik, film ve diğer fikir ve sanat eserlerinin indirme bağlantıları ile çevrimiçi erişim bağlantıları,
   c) 5651 sayılı kanun ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yazılı katalog suçları ile genel ve özel hükümlere tabi yetişkin içerik

 • Hacking haberleri ve paylaşımı

  • (1) Hukuka aykırı yollarla ele geçirilen web sitelerine ait haberler aşağıda yazılı haller dışında gövde gösterisi veya bu eylemi gerçekleştiren grubu övmek veya desteklemek amacıyla paylaşılamaz, haber niteliğindeki konulara bu amaçla ileti yazılamaz.

  • a) Basına yansımış veya toplumda ya da dünyada infial uyandırma niteliğini haiz haberler

  • (2) Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket eden üye 5 ila 7 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.
 • Kişilik haklarına saldırı ve hakaret suçunun işlenmesi

  • (1) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 23. maddesi ile korunan kişilik hakkına aynı kanunun 24. ve 25. maddeleri hükmünde yazıldığı gibi saldıran veya 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125.maddesinde yazıldığı gibi hakaret suçunu işleyen üyenin;

  • İletileri ve konuları Moderatör tarafından silinir ve üye 5 ila 20 gün süresince forumdan uzaklaştırılır. Uzaklaştırma cezasından sonra da bu maddeye aykırılığın devamı halinde üye süresiz olarak forumdan uzaklaştırılır.

 • Yönetim şekli ve Forumun mülkiyeti

  • (1) OyunPortali.NET Yönetimi; forumun tüm yasal mülkiyet haklarına sahip olan Administrator ile onun ihtiyaca göre atadığı Moderatörlerden oluşur. Yönetim şekli hakkında konu açmak, Yöneticilerin ve Forumun huzurunu bozmak, genel ahlak ve adaba aykırı yazı yazmak yasaktır.

  • (2) Bu yükümlülüğe aykırı hareket eden üye 1 aydan az olmamak üzere forumdan uzaklaştırılır.

 • Forum yönetimi hakkında görüş ve düşünceler ile yönetime başvuru

  • (1) Yönetim hakkındaki görüş ve düşünceler 15. maddeye aykırı olmamak şartıyla forum genel kuralları çerçevesinde ifade edilebilir.

  • (1) Yönetim hakkındaki görüş ve düşünceler 15. maddeye aykırı olmamak şartıyla forum genel kuralları çerçevesinde ifade edilebilir.

  • (3) Yönetimin aldığı kararlar neticesinde mağdur olduğunu düşünen her üye mağduriyetinin giderilmesi talebinde bulunabilir. Bu talepler bu maddenin 2. fıkrasında yazılı eylemleri ihtiva edemez.

 • Yanlış kategoride açılan konular

  • (1) Forumda yanlış kategoride yapılan paylaşım ve ticari nitelikteki konular Moderatör tarafından ilgili kategoriye taşınır ve üye uyarılır.

  • (2) Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırılığın devam etmesi halinde üye; 1 ila 2 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

 • Suçlamanın kanıta dayanması gerekliği

  • (1) Forumda veya başka platformlarda ticari eylemlerde bulunan gerçek/ tüzel kişiler hakkında dolandırı-cı ve benzeri suç ithamında bulunulamaz. Bu kişilerce mağdur edildiğini ileri süren üye öncelikle adli/kolluk makamlarına başvurmalıdır.

  • (2) Yukarıdaki fıkraya göre mağdur olduğunu ileri süren üye isnadını (iddiasını) ispatla yükümlüdür. İsnadını delile dayandırmayan üye 3 gün ila 10 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

 • Dolan-dırıcılık suçu ve ispatı

  • (1) Forumda gerçekleştirilen ticari işlemlerde dolan-dırıcılık suçunun işlenmesi halinde bu suç; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 158/1-f maddesine göre “Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle” gerçekleştirildiğinden Nitelikli dolan-dırıcılık suçunun konusunu oluşturur.

  • (2) 37. maddeye göre açılan şikâyet konularıyla ya da yönetimin re’sen araştırması sonucu dolan-dırıcılık suçunu işlediği tespit edilen üye; süresiz olarak forumdan uzaklaştırılır. Adli/ kolluk makamlarının talebi halinde bu üyeye ait tüm kayıtlı bilgiler bu makamlara derhal verilir.

 • Din, dil ve ırk ayrımcılığı ile siyasi söylemler ihtiva eden iletiler

  • (1) Üye; forumda aşağıda yazılı alanlarda ve forum kurallarında tanımlanmayan tüm alanlarda din, dil ve ırk ayrımı ihtiva eden, siyasi (ideolojik) ve ırkçı söylemlerle toplum vicdanını zedeleyen ileti yazamaz, paylaşım yapamaz, hiçbir ticari eylemde bulunamaz:

  • a)Avatar
   b)İmza
   c)Üye Profil kısımları
   d)Forum Kategorileri
   e)Özel Mesaj alanları

  • (2) Hiçbir üye forum dahilinde dini, siyasi (ideolojik) ve ırk ayrımcılığına sebebiyet veren ve bu sebeple tartışma yaratacak konu açamaz, açılan konulara bu unsurları ihtiva eden ileti yazamaz ve ticari eylemde bulunamaz.

  • (3) 1. ve 2. fıkra yükümlülüklerine aykırı hareket eden üye Moderatör tarafından uyarılarak açtığı konu ve ileti silinir. Üyenin aykırılığa devam etmesi halinde üye; 3 ila 10 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.
 • Birden fazla üyeliğe sahip olunması ( Multi Üyelik )

  • (1) Üye; Kurumsal Rank Üyeliği ile birlikte Bireysel Üyelik sahibi olabilir. Bu üye Kurumsal üyeliğini ticari, Bireysel üyeliğini ise şahsi işleri için kullanabilir. Üye, bu iki ayrı üyelik hesabından biri ile diğer hesabın konularına yazamaz, diğer üyelik hesabına I-Trader puanı veremez. Bu üyelik hesaplarının herhangi biri forumdan uzaklaştırıldığında ya da uyarıldığında diğer üyelik hesabı da aynı muameleyi görür.

  • (2)Yukarıdaki fıkrada yazılı istisna dışında birden fazla üyeliğe sahip olunamaz. Aynı IP üzerinden birden fazla üyelik hesabı kullanılması halinde üye; sebebini forumda açılan ilgili konuya (Multi üyelik bildirim başlıklı konuya) açıkça belirtmek zorundadır.

  • (3) 2. fıkranın birinci cümlesinin ihlalinin varlığının tespiti halinde üyenin ikinci hesabı forumdan süresiz uzaklaştırılır.

 • Rahatsızlık veren tanıtımlar

  • (1) Üye talep etmedikçe Özel Mesaj (PM) göndererek web sitesi, ürün tanıtımları vb. ticari hiçbir reklam yapılamaz.

  • (2) Yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı hareket eden üye Moderatör tarafından uyarılır. Bu maddeye aykırılığın tespiti halinde üye; 5 gün ila 20 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

 • Başka iletişim kanallarında gerçekleşen haller

  • (1) Forum üzerinden iletişime geçip başka platformlar üzerinden gerçekleştirilen ticari eylemlerde dolan-dırıcılık sebebiyle mağduriyet oluşursa, bu platformlardan alınan kayıtlar delil niteliğini haizdir.

  • (2) Forum dışında diğer platformlarda gerçekleşen hakaret, dolan-dırıcı-lık gibi suçlar ve kişilik haklarının ihlali hallerinde üye adli/kolluk makamlarına başvurmalıdır.

 • Satış konularının kasten engellenmesi

  • (1) Forumda açılan ticari nitelikteki konuları engelleme amacıyla ileti yazılamaz ve başka kategorilerde konu sahibinin ticaretini engelleyici/ baltalayıcı yazı yazılamaz. Üye, konu sahibinin ihmali ya da kasti eylemi sebebiyle mağdur olduğu gerekçesiyle forum kuralları kapsamında konu sahibi hakkında delillerini de göstermek koşuluyla şikâyet konusu açabilir. Açılan şikâyet konularında genel ahlak kurallarına riayet edilir.

  • (2) Forum dışında diğer platformlarda gerçekleşen hakaret, dolan-dırıcı-lık gibi suçlar ve kişilik haklarının ihlali hallerinde üye adli/kolluk makamlarına başvurmalıdır.

 • Reklam verenlerin hakları

  • (1) Reklam sektöründe farklı kollarda faaliyet gösteren reklam verenlerin haklarını ihlal etmek amacıyla hileye teşvik edilemez, bu amaçla Forumda hiçbir bir eylem gerçekleştirilemez.

  • (2) Yukarıdaki fıkra yükümlülüklerine aykırı hal ve davranışlar sergileyen üyenin iletileri silinir ve üye 6 ay ila 1 yıl süresince forumdan uzaklaştırılır.

 • SON HÜKÜMLER

  • (1) Forum kurallarında yazılı olmayan fakat genel ahlâka ve etik kurallarına ters düşen yazışmalarda, ticari işlemlerde ve her türlü eylemde bulunan üyelere uygulanacak yaptırım yönetimin inisiyatifindedir.

  • (2) Forum kuralları, kategori kuralları ile birlikte bir bütündür. Forum kurallarında yazılı olmayan hususlarda kategori kuralları uygulanır.

 • SON

  • (1) OyunPortali.NET internet sitesini ziyaret eden ve kayıt olan her üye ve ziyaretçi, OyunPortali.NET forum kurallarını, gizlilik politikasını ve KVKK aydınlatma metnini okumuş ve kabul etmiş sayılır.

  • (2) Paylaşım sitelerinden biri olan Forumumuz, Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Üyenin açtığı konulardan, paylaşımlardan OyunPortali.NET sorumlu değildir.
Aramıza hoş geldiniz Saygılar OyunPortali.NET
Üst Alt